Praktische informatie

Hoe ziet een traject eruit?

 • We beginnen met een kennismakingsgesprek
 • Hierin is het mogelijk een kort (telefonisch) kennismakingsgesprek te hebben. U kunt ervaren of het klikt, en of mijn werkwijze u aanspreekt.
 • Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos.
 • Hierna volgt het intakegesprek.
 • Tijdens dit gesprek bespreken we wat er speelt en wat u graag wilt bereiken. Als leidraad gebruiken we een door u ingevuld intakeformulier.
 • Daarna gaan we door met de daadwerkelijke sessie(s). De sessies kunnen uit 1 of meerdere verschillende behandelingen bestaan, o.a. coaching gesprekken, exposureoefeningen en EMDR.

Deze vinden plaats in mijn sfeervolle en gezellig ingerichte praktijkruimte, Dr Moonsweg 5 in Beers of op locatie (bij exposure oefeningen). Hoeveel sessies er nodig zijn is afhankelijk van de hulpvraag en van het verloop van de sessies.

 • En een evaluatiegesprek.
 • Na enkele weken neem ik nogmaals contact op voor een follow-up

Tarieven

Je kunt kiezen uit 2 trajecten:

Een behandelingstraject Coaching nu voor € 325,00

 • Bestaande uit 5 sessies op maat aangeboden met coaching gesprekken en/of exposure-oefeningen.
 • Mocht u na het intakegesprek besluiten om het traject in te gaan ,dan vervallen de kosten voor het intakegesprek.
 • Je korting is hiermee 65 euro

Een behandeltraject EMDR nu voor € 390,00

 • Bestaande uit 5 sessies op maat aangeboden met EMDR, coaching gesprekken en/of exposure-oefeningen
 • Mocht u na het intakegesprek besluiten om het traject in te gaan ,dan vervallen de kosten voor het intakegesprek.
 • Je korting is hiermee 75 euro

Los consult:

Intakegesprek 65 euro 60 min
Coaching gesprek 65 euro 60 min
EMDR 80 euro 60-90 min

Voor exposure op locatie zullen er nog reiskosten berekend worden.

De prijzen zijn inclusief 21% btw, voorbereidingstijd en gebruik van materialen.

Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd zullen in rekening worden gebracht.

Als het niet mogelijk is een factuur in 1 keer te voldoen, in sommige gevallen is het mogelijk een betalingsregeling te treffen. Vraag naar de mogelijkheden.

Geheimhouding

Uiteraard staat uw privacy bij mij hoog in het vaandel. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, en er zorg voor draad dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Inhoudelijk informatie vanuit de sessie wordt alleen naar voren gebracht na uw toestemming.

Klacht- en Tuchtrecht

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Ik zal kort uitleggen wat dit betekent.

Klachten functionaris. Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aam om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie Het staat u vrij , indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt, u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Let op! Fearless by Lau is nooit een vervanger voor een medisch specialist. Er dient altijd uitgesloten te worden of er medisch iets aan de hand is.